Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czájlik Péter régi tanítványaival
Pákh Tibor
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Hegedűs Györgyi
Kuklay Antal
Nacsády András
Czájlik Péter portré
Tomasovszky Mária
Czeglédy Ilona
Andorka Rudolf
Németi Irén
Faragó Vilmos
Vigh Szabolcs
Ebinger Endre
Batár Attila
Tóth István
Tihanyi László
Darin Sándor
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Kovách Erzsébet
Fogarassy Miklós
Lambrecht Miklós
Nagy Bálint
Domokos Pál Péter
Fráter Ágota
Gyenes Judith
Bálint György