Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Andorka Rudolf
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter régi tanítványaival
Nacsády András
Vigh Szabolcs
Domokos Pál Péter
Tihanyi László
Nagy Bálint
Gúth Zoltán
Gyenes Judith
Czájlik Péter portré
Kovách Erzsébet
Darin Sándor
Hegedűs Györgyi
Molnár Mihály
Tomasovszky Mária
Kuklay Antal
Németi Irén
Hervé Jutka
Bálint György
Ebinger Endre
Tóth István
Czeglédy Ilona
Batár Attila
Lambrecht Miklós
Pákh Tibor
Fráter Ágota
Fogarassy Miklós
Faragó Vilmos