Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Gyenes Judith
Faragó Vilmos
Nagy Bálint
Hervé Jutka
Kovách Erzsébet
Fogarassy Miklós
Domokos Pál Péter
Lambrecht Miklós
Vigh Szabolcs
Tomasovszky Mária
Czájlik Péter portré
Ivánfi Jenő
Andorka Rudolf
Kuklay Antal
Bálint György
Fráter Ágota
Darin Sándor
Németi Irén
Czájlik Péter régi tanítványaival
Pákh Tibor
Tóth István
Molnár Mihály
Nacsády András
Batár Attila
Gúth Zoltán
Ebinger Endre
Hegedűs Györgyi
Czeglédy Ilona
Tihanyi László