Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Lambrecht Miklós
Czájlik Péter régi tanítványaival
Vigh Szabolcs
Gyenes Judith
Hegedűs Györgyi
Kuklay Antal
Molnár Mihály
Nacsády András
Fráter Ágota
Faragó Vilmos
Darin Sándor
Batár Attila
Andorka Rudolf
Hervé Jutka
Czájlik Péter portré
Pákh Tibor
Fogarassy Miklós
Bálint György
Ivánfi Jenő
Czeglédy Ilona
Tihanyi László
Tóth István
Domokos Pál Péter
Németi Irén
Nagy Bálint
Gúth Zoltán
Tomasovszky Mária
Kovách Erzsébet
Ebinger Endre