Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Lambrecht Miklós
Hegedűs Györgyi
Batár Attila
Nagy Bálint
Bálint György
Pákh Tibor
Gyenes Judith
Faragó Vilmos
Tóth István
Kovách Erzsébet
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Vigh Szabolcs
Kuklay Antal
Darin Sándor
Ebinger Endre
Tihanyi László
Czájlik Péter portré
Czeglédy Ilona
Hervé Jutka
Fráter Ágota
Domokos Pál Péter
Tomasovszky Mária
Nacsády András
Németi Irén
Andorka Rudolf
Czájlik Péter régi tanítványaival
Fogarassy Miklós
Gúth Zoltán